Regio Utrecht

Regio Utrecht is een omvangrijke regio. De regionale projecten zijn gericht op de uitbreiding van het gebruik van technologie in de zorg. Hiervoor is een innovatienetwerk opgezet. Er wordt veel geïnvesteerd in opleiden van werknemers, met inzet van het project digivaardigheden en via het kennis – en opleidingsplatform REIN. In de regio wordt ook een interventie afdeling ingericht en is er aandacht voor de samenwerking met huisartsen en de inzet van de SO in de eerste lijn.

De regio Utrecht is 1 van de 3 snelst groeiende regio’s in Nederland. Het aantal VV klanten zal verdubbelen tot 2040. In de regio is zorg dragen voor voldoende en geschikte huisvesting een grote uitdaging. 42 zorgaanbieders hebben een krachtige toekomstvisie geformuleerd.

Projecten

Binnen regio Utrecht lopen de volgende projecten:

  • Interventie afdeling voor psychiatrie en dementie.
  • Innovatienetwerk ouderenzorg Utrecht.
  • Digitaal regionaal leerplatform REIN.
  • Verbeteren ICT: randvoorwaarden en digitale vaardigheden medewerkers.
  • ONue: regionale aanpak SO,  in de eerste lijn.
  • IBS in het kader van de wet zorg en dwang.
  • Regionale visievorming (afgerond)

Contact

Artikelen over Regio Utrecht: