Regio Twente

In regio Twente staat de komende jaren een sterke vergrijzing te wachten. Daarnaast is de verwachting dat het aantal zorgverleners in Twente afneemt met zo’n 4% (zo’n 2.000 zorgmedewerkers). Ook neemt het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen af met 30%. Kortom: er is sprake van steeds meer zorgvraag en steeds minder mensen die deze zorg kunnen bieden. Om de zorg ook in 2030 goed en betaalbaar te houden voor de inwoners van Twente, moet er wel wat veranderen.

Door de vergrijzing in regio Twente neemt het aantal inwoners met dementie toe met maar liefst 39%. Ook andere chronische ziekten, zoals artrose en hart- en vaatziekten, gaan vaker voorkomen. De meeste mensen in Twente hebben hechte familiebanden en persoonlijk contact met anderen in hun directe omgeving.

Projecten

Binnen regio Twente lopen de volgende projecten:

  • Topic 1: Verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
  • Topic 2: Uitstroomonderzoek
  • Topic 3: Aantrekken nieuwe medewerkers, zij-instroom
  • Topic 4: Vitaliteit oudere medewerkers, werkbegeleiding en werkplekleren
  • Topic 5: Inzet SOG en medische disciplines
  • Topic 6: Strategische aanpak arbeidsmarkt
  • Topic 7: Anders werken, zorgtechnologie
  • Topic 8: Anders werken, anders leren Topic 9: Stroomlijnen crisiszorg/ -plekken

Contact