Regio t’ Gooi

In regio t’ Gooi wordt samengewerkt aan oplossingen voor de beperkte stijging van werknemers. Dit personeelstekort gaat knellen met de stijging van zorgvraag. Er wordt gewerkt aan: het ontwikkelen van een regiovisie, het opzetten van een regionale zorgacademie, bevorderen van digitale vaardigheden, exploitatie van het Zorg Innovatie Huis, realiseren van Duurzame Medische Zorg en het verder uitbouwen van een kwaliteitsverbeteraanpak.

Regio t’ Gooi is sterk vergrijsd en de bevolking groeit. Er zijn relatief veel moeilijk vervulbare vacatures in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Ouderen in de regio zijn vaker alleenstaand en hebben vaker een migratieachtergrond dan gemiddeld in Nederland.

Projecten

Binnen regio t’ Gooi lopen de volgende projecten:

  • SO-functie in toekomstperspectief
  • Zorginnovatiehuis (w.o. regionale heldpdesk)
  • Digitaal vaardig
  • Kwaliteit@
  • Regionale zorgvisie
  • Regionale zorgacademie
  • Juiste zorg op de juiste plaats

Contact

Artikelen over Regio t' Gooi: