Regio ’t Gooi

In regio ’t Gooi wordt samengewerkt aan oplossingen voor de beperkte stijging van werknemers. Dit personeelstekort gaat knellen met de stijging van zorgvraag. Organisaties werken aan het ontwikkelen van een regiovisie, het opzetten van een regionale zorgacademie, bevorderen van digitale vaardigheden, exploitatie van het Zorg Innovatie Huis, realiseren van Duurzame Medische Zorg en het verder uitbouwen van een kwaliteitsverbeteraanpak.

Regio ’t Gooi is sterk vergrijsd en de bevolking groeit. Er zijn relatief veel moeilijk vervulbare vacatures in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Ouderen in de regio zijn vaker alleenstaand en hebben vaker een migratieachtergrond dan gemiddeld in Nederland.

Projecten

Binnen regio ’t Gooi lopen de volgende projecten:

  • SO-functie in toekomstperspectief
  • Zorginnovatiehuis
  • DIVA digivaardig
  • Kwaliteit@
  • Regionale zorgvisie
  • Regionale zorgacademie
  • Juiste Zorg op de Juiste Plaats in de ouderenzorg
  • Implementatie Regionale Capaciteitsraming DMZ in meerdere regio’s
  • FLORIADE innovatie in doelgroepgerichte Ouderenzorg – Dementiezorg in toekomstperspectief

Ouderenorganisaties sluiten contract met Zilveren Kruis

Amaris Zorggroep, Vivium Zorggroep, Hilverzorg en Inovum hebben een vijfjarig contract gesloten met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. In deze overeenkomst staat dat de ouderenorganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek intensiever gaan samenwerken.

Schotten verwijderen tussen financieringen en organisaties

De vier organisaties gaan de ouderenzorg in de regio meer gezamenlijk organiseren waardoor schotten tussen de financieringsbronnen en organisaties wegvallen. De betrokken partijen hopen zo de zorg voor ouderen in de regio op peil te houden.

Jacqueline van der Loo, bestuurder van Amaris Zorggroep: ‘Met de ondertekening van dit innovatieve contract zeggen we met elkaar toe dat we de toegankelijkheid van de ouderenzorg voorop zetten en onze eigen organisatiebelangen ondergeschikt maken.’

Contact

Artikelen over Regio ’t Gooi: