Regio Noordoost-Brabant

In de periode 2020 – 2040 wordt de regio Noordoost-Brabant geconfronteerd met een sterke toename van het aantal ouderen. Hierdoor is werving en behoud van voldoende personeel ook naar de toekomst toe een belangrijk speerpunt. De VVT-aanbieders realiseren zich dat ze uitdagingen in de toekomst alleen in gezamenlijkheid het hoofd kunnen bieden.

Ouderen in regio Noordoost-Brabant kunnen grotendeels terecht in de verpleeghuiszorg en passende zorg thuis. Toch liggen ouderen wat langer onterecht in het ziekenhuis en is er sprake van een vertraagde doorstroming. Het aantal mensen met dementie stijgt de komende tijd fors hetgeen aandacht vraagt voor nieuwe vormen van ondersteuning voor deze mensen om hen zo lang mogelijk verantwoord thuis te kunnen laten wonen.

Projecten

Binnen regio Noordoost-Brabant lopen de volgende projecten:

  • Zij instroom project LEFGOZER (m/v)
  • Stroomlijnen Helpende Plus
  • Slimmer organiseren medische capaciteit
  • Zorgtechnologie
  • Dweilen met de kraan open
  • Maatschappelijk debat
  • E- learning en ervaringsleren
  • Regionaal aanmeldcentrum
  • Nazorg Corona
  • Sociale Innovatie

Contact

Artikelen over Regio Noordoost-Brabant: