Regio Midden Holland

Zoetermeer, 040219 - Foto Ruben Meijerink / APA FOTO Reportage W&T de Boomgaerd, Werl Thuis

De ouderenzorgorganisaties in regio Midden Holland zijn gering in aantal maar hebben wel veel diversiteit. De regio heeft een aantal projecten ontwikkeld bijvoorbeeld rond de beschikbaarheid van de specialisten ouderengeneeskunde. Of het onderzoek naar de waarde voor medewerkers om in een zzp-constructie te werken. Midden Holland heeft regiovisie opgesteld en vastgesteld met als titel Stip op de horizon.

In de ouderenzorg zien we een stijgende zorgvraag voor Wlz verpleging en verzorging. Toch zijn wachtlijsten beperkt. Mensen ontvangen zorg binnen redelijke termijnen. In de regio Midden Holland lijkt de doorstroming in de keten van ouderenzorg naar behoren te verlopen. De regio moet zich voorbereiden op het opvangen van een sterke vergrijzing.

Projecten

Binnen regio Midden Holland lopen de volgende projecten:

  • Het opzetten van een ketenstage voor niveau 2-5.
  • Versterken van de praktijkbegeleiding en werkbegeleiding.
  • Regionaal antwoord op ZZP-constructies en uitzendbureaus.
  • Technologie coaching.
  • Toekomst V&V
  • Tekort SO

Contact

Artikelen over Regio Midden Holland: