Regio Haaglanden

Zoetermeer, 040219 - Foto Ruben Meijerink / APA FOTO Reportage W&T de Boomgaerd, Werl Thuis

De complexere zorgvraag maakt dat we de handen ineen moeten slaan om de knelpunten in de (ouderen)zorg aan te pakken. Daarom hebben de verpleeghuizen en thuiszorg (VVT) in de regio Haaglanden, verenigd in ZorgScala, de samenwerking gezocht met het zorgkantoor CZ, ZorgZijn Werkt, de gemeente Den Haag en de Haagsche opleidingsinstituten. Medio 2019 hebben zij samen een convenant gesloten.

Om de kwaliteit van de (ouderen)zorg te waarborgen is afgesproken dat regio Haaglanden zich inzet voor behoud (duurzame inzetbaarheid) van medewerkers, instroom van nieuwe medewerkers en innovatie in de zorg voor ouderen. Dit gebeurt door samen te werken op basis van vertrouwen. Er wordt transparant en open gecommuniceerd waarbij informatie wordt gedeeld. Zo worden krachten gebundeld om de acties uit te voeren. Daarnaast voeren de VVT-organisaties gezamenlijk een achttal projecten gezamenlijk uit.

Projecten

  • Specialistische zorg en advies voor mensen met complex gedrag.
  • Data driven innoveren in de ouderenzorg.
  • Samenwerken in de regio bij de zorg voor cliĆ«nten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag.
  • Betekenisvol leven in de langdurige zorg.
  • Zorginnovatiecentrum VVT.
  • Kennis-, informatie en communicatieplatform.
  • Toepassen van domotica.
  • Wolk Valpreventie.
  • Oudtopia.

Contact

Artikelen over Regio Haaglanden: