Regio Flevoland

In regio Flevoland werken vier zorgorganisaties met het zorgkantoor samen aan duurzame Wlz-zorg voor ouderen. Voor het arbeidsmarktvraagstuk zoekt men oplossingen met het project Werkbegeleiding. Voor het toekomstige tekort aan specialisten ouderengeneeskunde experimenteert de regio met taakherschikking en regionaal opleiden. Met het project Vitaliteit wordt behoud van medewerkers beoogd. Flevoland bouwt een regiovisie van waaruit men de samenwerking met externe partijen wil versterken.

Regio Flevoland is een relatief jonge regio. De regio vergrijst later maar wel sneller dan andere regio’s. De zorgvraag stijgt harder dan landelijk.

Projecten

Binnen regio Flevoland lopen de volgende projecten:

  • Duurzame Medische Zorg
  • Werkbegeleiding
  • Visie op ouderenzorg
  • Vitaliteit en Gezondheid
  • Digitale gegevensuitwisseling persoonsgegevens

Contact

Artikelen over Regio Flevoland: