Pleyade

Opbrengsten verbetertraject Pleyade
Pleyade heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Pleyade.

Verbeterplan

De huidige financiering stimuleert het scheiden van wonen en zorg niet en belemmert organisaties om hier uitvoering aan te geven en de werkprocessen aan te passen. Pleyade loopt tegen deze muur van ‘schotten’ aan. Er is geen ruimte om de intramuraal geleverde expertise en multidisciplinaire behandeling buiten de muren van de instelling te leveren en daarmee buiten de muren van het financieringsstelsel.

De schotten in de financieringsstromen, de vele regels vanuit de inspectie en de intramurale richtlijnen en afvinklijstjes vanuit de inspectie hebben bij medewerkers tot angst geleid. Door middel van goed leiderschap, heldere kaders en goed verwachtingsmanagement wil Pleyade deze cirkel doorbreken. Zodoende ontstaat ruimte voor professionaliteit van medewerkers, uit de eigen comfortzone te treden en de cliënt werkelijk centraal te stellen. De visie waar de cliënt centraal staat, vraagt enerzijds een cultuuromslag van de totale organisatie, anderzijds de ruimte en mogelijkheden vanuit de overheid regels en schotten los te laten.

Beoogd resultaat

  • Organisatorische schotten intramuraal versus extramuraal zijn doorbroken.
  • Pleyade heeft een gespecialiseerd verpleegkundig team dat zowel intramuraal als extramuraal werkt en dat een brug vormt tussen intramuraal en extramuraal.
  • De kwaliteit zorgverlening en de deskundigheid van de zorgverleners is verhoogd, een proactieve houding is de nieuwe cultuur.
  • De flexibiliteit van kwalitatieve inzet van personeel is vergroot.
  • De bestaande projecten zijn geborgd in de vernieuwde organisatie.

Verbeteraanpak

  • a) In samenwerking met de huisarts onderzoekt Pleyade op welke wijze de intramurale multidisciplinaire werkwijze, met de specialist ouderengeneeskunde (SO) als hoofdbehandelaar, van meerwaarde is bij complex kwetsbare cliënten in de thuissituatie (project Val van de muur – SO in the lead)
  • b) In samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt Pleyade aan een op maat gemaakte opleiding voor de verpleegkundigen van Pleyade. (project Allround verpleegkundige)
  • c) Pleyade onderzoekt welke ondersteuningsbehoefte leeft in de wijk, welke kennis en expertise aanwezig zijn om deze te koppelen aan de vraag en zo de zelfredzaamheid van wijkbewoners te vergroten. (project Ankerpunten in de wijk)

Meer informatie over de verbeteraanpak volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Pleyade: