Pieter van Foreest

Opbrengsten verbetertraject Ruimte voor verpleeghuizen – Pieter van Foreest
Pieter van Foreest heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond. Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Pieter van Foreest.

Artikelen over Pieter van Foreest: