Opella

Opbrengsten verbetertraject Opella
Opella heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Opella.

Verbeterplan

Opella wil de traditionele scheidslijnen tussen thuis en het verpleeghuis doorbreken. Niet de plaats bepaalt de zorg, maar de vraag van de klant; vandaar dat Opella spreekt van verpleegzorg. Steeds vaker zal zorg immers in het eigen huis van de klant zijn.

Ook wil Opella een antwoord geven op de nieuwe structuur die dreigt te ontstaan: de muren tussen Wmo, Wlz en Zvw. Opella heeft hiermee ruime ervaring opgedaan in Experimenten Regelarme Instellingen (ERAI) en wil die kennis inbrengen.

Opella betrekt bij het verbeterplan drie locaties die van elkaar verschillen qua grootte en opzet (intramuraal versus scheiden van wonen en zorg). Zij vinden elkaar in de inhoudelijke dienstverlening waar het wonen (als) thuis centraal staat. Na evaluatie en eventuele aanpassing, voert Opella het plan in op alle locaties.

Beoogd resultaat

Eind 2017 heeft Opella bereikt dat:

  • de verpleeghuiszorg (als) thuis is,
  • de regie en (mede)zeggenschap bij de klant liggen,
  • de kwaliteit verder geborgd is,
  • de professional zelforganiserend werkt,
  • doelmatigheid en efficiëntie verpleegzorg van topkwaliteit financieel mogelijk is.

Verbeteraanpak

Opella heeft een plan van aanpak geschreven dat zorgvuldig gemonitord wordt.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Opella volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Opella: