Ruimte

Opbrengsten verbetertraject Omring
Omring heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Omring.

Verbeterplan

Omring richt zich op mensen die zorg nodig hebben op kwetsbare momenten. Altijd vanuit de visie dat ieder mens een individu is en zelf zijn of haar eigen leven wil inrichten. Omring draagt met zorg bij aan de kwaliteit van samen leven. Door mensen te stimuleren de dingen te blijven doen, die zij zelf kunnen doen. Met de inzet van familie, bekenden en vrijwilligers. Op de locatie Buitenveld werkt Omring aan het verbeterproject ‘Ruimte’.

Omring wil denken in mogelijkheden en ruimte en niet in onmogelijkheden en grenzen. Mensen met geheugenproblemen ervaren het vaak als een grote stap dat zij verhuizen naar een gesloten afdeling. Op locatie Buitenveld wil Omring een open afdeling voor psychogeriatrie bieden. Verhuizing naar een gesloten groep (BOPZ) wordt zo lang mogelijk uitgesteld.

Beoogd resultaat

 • De bewoner en zijn naasten en hun wensen en verlangens zijn leidend voor de manier waarop welzijn en zorg is georganiseerd.
 • Familie en vrienden van bewoners zijn deel van het team op de locatie, ze komen niet ‘op bezoek’.
 • Bewoner en familie participeren actief in het moreel beraad.
 • De locatiemanager sluit maandelijks tijdens de koffie in de huiskamers aan bij bewoners en familie.
 • Kwaliteit is meetbaar in termen van bewonerstevredenheid.
 • De contactpersoon van de cliëntenraad is gemakkelijk bereikbaar en maandelijks aanwezig op de afdeling.
 • Buitenveld neemt actief deel aan ZorgkaartNederland.

Randvoorwaarden

Voor het project gelden de volgende randvoorwaarden:

 • De basiskwaliteit blijft op orde.
 • Er is ruimte om regels op te rekken.
 • Er is ruimte om (aanvaardbare) risico’s te nemen die het leefplezier van bewoners verhogen.
 • De interne samenwerking – met thuiszorg, behandelaars, ondersteunende diensten – is goed (Ruimte).
 • Er wordt gewerkt vanuit dialoog met alle betrokkenen (In verbinding).

Verbeteraanpak

 • Medewerkers gaan op bezoek bij nieuwe bewoners voorafgaand aan de verhuizing naar Buitenveld.
 • Buitenveld introduceert een moreel beraad. Bewoner en naasten, medisch- en zorgpersoneel gaan met elkaar om tafel en blijven in gesprek totdat duidelijk is hoe de bewoner wil wonen en leven. Bij problemen komt het moreel opnieuw bijeen.
 • Via coaching en scholing leren medewerkers goed naar de bewoner en zijn familie te luisteren en samen op zoek te gaan naar (aanvaardbare) risico’s.
 • Het ECD wordt inzichtelijk voor bewoners en naasten. De bewoner en zijn familie bepalen samen met de professional de inhoud van het zorgleefplan.
 • Buitenveld onderzoekt of domotica en andere nieuwe technieken kunnen bijdragen aan de veiligheid van en het ruimte geven aan bewoners met geheugenproblemen. Ook ontwikkelingen als amberalerts en burgernet worden meegenomen.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Omring volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Omring: