Noorderbreedte

Opbrengsten verbetertraject Noorderbreedte
Noorderbreedte heeft haar verbetertraject binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond. Lees meer over de opbrengsten van dit traject in de Factsheet van Noorderbreedte.

Verbeterplan

Noorderbreedte biedt (ouderen)zorg in Fryslân. Bij mensen thuis of in een woonzorgcentrum; voor korte of voor langere tijd.  Zorgorganisatie Noorderbreedte heeft in januari 2015 het nieuwe woonzorgcentrum Erasmus geopend. De werkwijze van Erasmus kenmerkt zich door:

 • de focus op wonen;
 • de nadruk op de eigen regie van de cliënt;
 • de buurt en buurtkamer als leefomgeving;
 • de samenwerking met het Friesland College.

De werkwijze van Erasmus draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de cliënt. ‘Met Erasmus geven we het verpleeghuis terug aan onze bewoners’, zegt Gijs van der Zande, locatiemanager Erasmus. ‘De bewoners bepalen hoe zij willen wonen, leven, eten en drinken; niet de mogelijkheden en gewoonten van (de medewerkers van) het zorgcentrum zijn leidend.’

Cultuurverandering
Deze werkwijze vraagt van medewerkers dat zij hun houding en gedrag (gastvrijheid) veel meer op de klant richten. Ook de invullingen van de buurtkamers vraagt om echt anders denken van zowel familie / naasten als van medewerkers. De buurtkamers zijn in deze nieuwe werkwijze echt van de bewoners (en hun familie): met elkaar bepalen zij de inrichting, aankleding, organisatie van (welzijns)activiteiten etc. Elke buurtkamer heeft daarom zijn eigen buurtcomité. Medewerkers zullen zich daarin van een initiërende en organiserende rol die men vanuit het verleden gewend is, naar een faciliterende rol moeten ontwikkelen. Bovendien wordt van de medewerkers verwacht om meer financieel bewust om te gaan met welzijnsactiviteiten.

Randvoorwaarden

 • betrokkenheid directie
 • betrokkenheid cliëntenraad
 • betrokkenheid ondernemingsraad
 • heldere communicatie is essentieel bij een verandertraject.

Beoogd resultaat

 • Hogere tevredenheid en meer leefplezier van bewoners doordat
  • bewoners meer hun eigen wensen en behoefte kunnen aangeven en realiseren;
  • bewoners zelfredzamer zijn;
  • bewoners in een prettige omgeving wonen waar professionele zorg en ondersteuning geboden wordt.
 • Maaltijden en gastenservice worden goed beoordeeld door bewoners
 • Meer ervaren eenheid in het team van medewerkers
 • Eén team rondom de cliënt: zorg en behandeling, zorg en welzijn, zorg en facilitair werken daarin samen als één team

Verbeteraanpak

 • Medewerkers van Erasmus zijn tijdelijk in hun nieuwe functie benoemd.
 • In het najaar van 2015 wordt via ontwikkelgesprekken bekeken hoe het veranderingsproces beleefd en doorlopen wordt.
 • 3 x per jaar evaluatieavonden met bewoners en naasten.

Meer informatie over het veranderproces volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Noorderbreedte: