Laverhof

Opbrengsten verbetertraject Laverhof
Laverhof heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Laverhof.

Verbeterplan

Laverhof wil het vakmanschap bij professionals, in houding en gedrag, verder ontwikkelen zodat deze aansluit bij de huidige visie op kwaliteit. Dit vakmanschap eist een analytische blik, het vermogen om te signaleren, de juiste bejegening en volop aandacht voor de cliënt en de familie.

Beoogd resultaat

Zorgmedewerkers gaan op de juiste manier in gesprek met familie, betrekken familie bij de zorg voor de cliënt zodat gezamenlijk de juiste beslissingen kunnen worden genomen, en de zorg voor de cliënt een co-productie wordt op basis van gelijkwaardigheid.

Verbeteraanpak

Laverhof gaat werken met een veranderprogramma waarin ontwikkelingen die al ingezet zijn een plaats hebben gekregen.

De aanpak betreft:

  • Implementatie (zorgplan en scholing)
  • Inrichting teams
  • Ontwikkeling kwaliteitssysteem

Meer informatie over de verbeteraanpak volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Laverhof: