Laverhof

Laverhof neemt deel aan Waardigheid en trots op locatie sinds oktober 2018.

Locaties

Op 1 locaties wordt de scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg afgenomen:

  1. Cunera De Bongerd

Opbrengsten verbetertraject Ruimte voor verpleeghuizen – Laverhof
Laverhof heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond. Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Laverhof.

Artikelen over Laverhof: