Inovum

Opbrengsten verbetertraject Inovum
Inovum heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Inovum.

Inovum is een zorgorganisatie met als doel de kwaliteit van leven van haar cliënten te verbeteren en/of (zoveel mogelijk) in stand te houden. Inovum doet dit met een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van wonen, zorg, behandeling, preventie en welzijn. Inovum biedt, verankerd in de wijk, hulp bij huishouding, dagactiviteiten en groepszorg, zelfstandige woonruimte voor ouderen, thuiszorg in de wijk en verpleeghuiszorg aan verschillende doelgroepen.

Zo thuis mogelijk; met de zorg en dienstverlening streeft Inovum naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt. De cliënt en zijn familie staan centraal. De zorgverleners hanteren een integrale benadering van de zorgvraag waarbij gekeken wordt wat de cliënt zelf kan en wil, waar familie/mantelzorgers kunnen ondersteunen en wat de professional kan betekenen. De kernwaarden zijn dan ook: eigen regie, liefdevol en samen.

Hierbij worden de professionele standaarden van de beroepsgroepen gehanteerd en is aandacht voor veiligheid een belangrijk uitgangspunt. Omdat het altijd beter kan, onderscheidt Inovum zich, zoals de naam al aangeeft, door vooruit te streven, zichzelf steeds te verbeteren en aan te passen.

Binnen Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen gaat Inovum aan de slag met twee verbeterplannen.

Artikelen over Inovum: