De Gouden Leeuw Groep

Opbrengsten verbetertraject Ruimte voor verpleeghuizen – De Gouden Leeuw Groep
De Gouden Leeuw Groep heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond. Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van De Gouden Leeuw Groep.