Frankelandgroep

Opbrengsten verbetertraject Frankelandgroep
Frankelandgroep heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Frankelandgroep.

Verbeterplan

De Frankelandgroep heeft een uitgebreid aanbod van zorgproducten en welzijnsvoorzieningen voor senioren in Schiedam en Vlaardingen. Verhuizen naar een zorginstelling is een ingrijpend, emotioneel proces. De Frankelandgroep hecht veel waarde aan het ontwikkelen van een goede, betrokken zorgrelatie met een toekomstige bewoner en mantelzorg. Dat geldt ook voor een goede begeleiding tijdens de verhuis- en introductieperiode naar de Frankelandgroep.

Er gebeurt al veel op dit gebied, toch liggen in deze relatie nog verbeterkansen om de positie van bewoners en mantelzorg gedurende het verdere verblijf te versterken. De Frankelandgroep heeft 3 aan elkaar gerelateerde onderwerpen geselecteerd:

 1. Verwachtingenmanagement;
 2. Versterken positie bewoners;
 3. Versterken positie mantelzorgers.

Beoogd resultaat

Verwachtingenmanagement

 • duidelijkheid over welke verwachtingen er leven;
 • de wijze waarop hierover van gedachten wordt gewisseld moet voldoen;
 • duidelijkheid over waar de verwachtingen vandaan komen en of ze reëel zijn.

Versterken positie bewoners

 • de zelfredzaamheid van bewoners is versterkt;
 • de vaardigheden en houding van medewerkers zijn meer coachend en ondersteunend;
 • als team wordt gezamenlijk gewerkd aan ‘empowerment’.

Versterken positie mantelzorgers

 • er is een actuele visie op mantelzorgparticipatie;
 • er zijn praktische handvatten en instrumenten voor het werken met en bevorderen van mantelzorgparticipatie;
 • medewerkers zijn gecoacht en geschoold in het toepassen van motiverende gespreksvoering;
 • uit rondetafelgesprekken met mantelzorgers is duidelijk welke wensen, behoeften en verwachtingen bij hen leven.

Verbeteraanpak

 • In 2015 en eerste helft 2016 stelt de Frankelandgroep een projectgroep in die met deze 3 onderwerpen aan de slag gaat.
 • Per onderwerp komt er een werkgroep; de projectgroep is verantwoordelijk voor de centrale aansturing. De projectgroep legt verantwoording af aan de stuurgroep Kwaliteit.
 • De samenstelling van zowel de projectgroep als de werkgroepen is breed en bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken gremia.
 • De Frankelandgroep zet de systematiek van PREZO-plannen in om de onderwerpen te analyseren, acties te bepalen, te monitoren en inzichtelijk te maken.

Meer informatie over de verbeteraanpak van de Frankelandgroep volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Frankelandgroep: