deBreedonk

Verbeterplan

Na het borgen van goede en veilige zorg in vakmanschap, staat deBreedonk voor de volgende stap in de verdere ontwikkeling van kwaliteit: het verbinden van uiteenlopende visies, meningen, ideeën in de keuzes die de cliënt, naaste(n) en verzorgenden in de dagelijkse zorg maken. Deze keuzes zijn zelden enkelvoudig en herbergen tal van dilemma’s.

De kwaliteit van deze dialoog is allesbepalend voor de kwaliteit van de keuzes in de zorg die van dag tot dag kunnen verschillen, waarbij het steeds wikken en wegen is tussen de verschillende belangen. Daarmee is de dialoog voor deBreedonk het vliegwiel van verandering.

Beoogd resultaat

Deze dialoog leidt tot warme, liefdevolle zorg, zodat onze cliënten en bewoners hun leven kunnen blijven leven.

Dit gebeurt door telkens de vragen te stellen:

 • Wat kunnen we doen?
 • Hoe doen we het?

Met de nadruk op ‘hoe’ en ‘we’. Cliënt, naaste(n) en zorg beantwoorden samen deze vragen, maken gezamenlijk afwegingen en uiteindelijk beslist de cliënt.

Verbeteraanpak

Omdat de ervaring heeft geleerd dat een goede dialoog niet vanzelf tot stand komt, gaat deBreedonk het proces en de voorwaarden organiseren. Daarbij vraagt deBreedonk nadrukkelijk aan cliëntenraden en de ondernemingsraad gezamenlijk met de dialoog aan de slag te gaan. Zorgteams krijgen grote(re) verantwoordelijkheden en worden meer zelforganiserend.

De komende 2 jaar besteedt deBreedonk aan het ontwikkelen van hulpmiddelen om de dialoog te ondersteunen en te stimuleren door:

 • Scholing in gespreksvaardigheden en in het voeren van een dialoog;
 • Voeren van gesprekken op inhoudelijke thema’s als:
  • Dilemma’s rond de laatste levensfase
  • Het bestaande ‘copingssysteem’ van de cliënt ook in deBreedonk behouden
  • Lotgenotencontact familieleden
  • Dagelijkse dilemma’s van vergeetachtigheid tot vrijheidsbeperkende maatregelen.
 • Besluitvorming door samenspraak cliënt – familie – zorgteam;
 • Systematische aanpak dialoogstructuur;
 • Meetbaar maken van welbevinden op afdeling/teamniveau;
 • Antwoord vinden op de vraag hoe vrijwilligers en bijvoorbeeld stagiaires bij dit proces te betrekken;
 • Naar analogie van zelforganiserende teams:
  • Coaches die de dialoog bevorderen en het leerproces ondersteunen,
  • Bevoegdheden aangaande de dialoog op het niveau van de woongroep/afdeling leggen,
  • Een dialoogbarometer ontwikkelen?
 • Instrumenten vinden die de resultaten van de verschillende niveaus van dialoog (cliënt, afdeling, locatie, organisatie) verbinden en meetbaar maken.

Er is voor dit verbeterplan geen factsheet voor handen, omdat de organisatie met dit thema is gestopt of het verbeterplan niet heeft afgerond.

Meer weten

Artikelen over deBreedonk: