Carintreggeland

Opbrengsten verbetertraject Carintreggeland
Carintreggeland heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Carintreggeland.

Carintreggeland is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Voor Carintreggeland is het uitgangspunt dat mensen in staat worden gesteld de kwaliteit van hun bestaan zoveel mogelijk te verbeteren of zo te houden. Belangrijk is dat zij daarbij zelf de regie voeren.

Een breed aanbod van diensten en producten op het gebied van wonen, welzijn en zorg staat de klant ter beschikking: zoals wijkverpleging, intramurale zorg (verpleeg-verzorgingshuizen), dagverzorging, eerstelijnsdiensten, wijkkracht (maatschappelijk werk), zorgdiensten (alarmering/ledenservice).

Carintreggeland wil waarde toevoegen aan de kwaliteit van het leven van de cliënt, daarom staat de relatie tussen klant(en zijn omgeving)  en medewerker centraal. Het werkgebied beslaat een groot deel van Twente.

Binnen het programma ‘Waardigheid en trots’ gaat Carintreggeland aan de slag met twee verbeterprojecten.

Met de Proeftuin Hogere Zorgzwaarte beoogt Carintreggeland een beter geluksgevoel van cliënten ten opzichte van vergelijkbare cliënten die intramuraal wonen.

bekijk dit plan

Carintreggeland wil met project ‘Met Waardigheid en Trots wonen in De Weijdehof’ de positie van de cliënt versterken, met ruimte voor de professional.

bekijk dit plan

Artikelen over Carintreggeland: