Bethanië

Bethanië neemt deel aan Waardigheid en trots op locatie sinds oktober 2019.

Locaties

Op 2 locaties wordt de scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg afgenomen:

  • Wicherumloo
  • Ede

Opbrengsten verbetertraject Ruimte voor verpleeghuizen – Bethanië
Bethanië heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond. Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Bethanië .

Artikelen over Bethanië: