Argos Zorggroep

Opbrengsten verbetertraject Argos Zorggroep
Argos Zorggroep heeft haar verbetertraject binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van dit traject in de Factsheet van Argos Zorggroep.

Verbeterplan

Maatschappelijke ontwikkelingen maken het wenselijk dat familieleden intensiever betrokken blijven bij de zorg voor en het in stand houden van het welzijn van mensen met dementie. Dit geldt niet alleen in de thuissituatie, maar ook bij opname in een verpleeghuis. De Montessori methodiek is een psychosociale interventie waarbij de familieleden een nieuwe manier van omgaan met hun naaste met dementie wordt aangeleerd wanneer de ‘gangbare’ communicatie stagneert. Hiermee hoopt Argos Zorggroep de verbinding tussen de cliënt, mantelzorger en professional te versterken.

De Montessori-methodiek is effectief gebleken in eerdere studies die de senior wetenschappelijk medewerker van Argos Zorggroep in Australië heeft uitgevoerd. Positieve resultaten waren o.a. dat het onbegrepen gedrag van bewoners verminderde en de kwaliteit van de relatie tussen mantelzorger en bewoner toenam. Argos Zorggroep wil de opgedane kennis en ervaringen met de Montessori-methodiek toepasbaar maken in haar organisatie door uitvoering van het verbeterplan ‘MoDem – Montessori methodiek voor familieleden van ouderen met dementie’.

In dit project passen familieleden uiteindelijk de Montessori-methodiek toe in het contact met hun naasten – de bewoners. Hierin worden ze gedurende drie maanden zorgvuldig begeleid door een speciaal opgeleide gedragsconsulent (gespecialiseerd in het omgaan met complex gedrag bij mensen met dementie) van Argos Zorggroep. Training en begeleiding van de gedragsconsulenten, maar met name de familieleden zijn een belangrijk onderdeel van het project. De benodigde materialen worden intern ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen Argos Academy en de senior wetenschappelijk medewerker.

Een wetenschappelijk onderzoek is gekoppeld aan de pilot om de effecten van de methodiek op zowel de cliënt, het familielid als de professional in kaart te brengen. Ook de cliëntenraad is nauw betrokken bij het project.

Beoogd resultaat

Doelen van het uitvoeren van de Montessori methodiek door familieleden van mensen met dementie zijn:

 • het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten;
 • het verminderen van de belasting van familieleden en professionals;
 • familieleden op een nieuwe, plezierige manier weer (of meer) betrekken bij het leven van en de zorg voor de persoon met dementie;
 • meer cliëntgerichtheid door samen met de familie een individueel programma voor de cliënt samen te stellen.

Verbeteraanpak

Het project bestaat uit 2 fasen:

 1. Ontwikkelingsfase (2015-2016): Ontwikkeling van de benodigde training en materialen
 2. Implementatie- en pilotfase (2016-2017): Implementatie en pilot-evaluatie bij een kleine groep ouderen (n=40) en hun familieleden.

Activiteiten tijdens fase 1:

 • Ontwikkeling van de train-de-trainer opleiding
 • Ontwikkeling van de instructiemodule voor familieleden
 • Ontwikkeling van de materialen voor de trainingen:
  • Een 6-tal filmpjes: algemene introductie van de Montessori-principes en 5 voorbeeldactiviteiten;
  • Boekje met fotoverhalen die weergeven hoe de interventie uitgevoerd dient te worden;
  • Handouts voor familieleden en de gedragsconsulenten met de 12 principes, tips voor voorbereiding van activiteiten en voorbeeldactiviteiten;
  • Ontwikkeling van de evaluatievragenlijsten.

Activiteiten tijdens fase 2:

 • Uitvoering pilot
 • Training gedragsconsulenten
 • Training mantelzorgers
 • Dataverzameling
 • Data-analyse
 • Rapportage
 • Ontwikkeling verspreidings- en implementatieplan.

Meer informatie over de verbeteraanpak van de Argos Zorggroep volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Argos Zorggroep: