Archipel

Opbrengsten verbetertraject Archipel
Archipel heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Archipel.

In Eindhoven en omgeving biedt Archipel een brede dienstverlening in zorg, welzijn en wonen. Dit gebeurt vanuit de volgende missie:

  • Binnen en buiten gewoon goed
  • Speciaal voor het bijzondere
  • Eigen zinnige regie

De volgende waarden staan centraal:

  • Verantwoordelijkheid geven en delen
  • Vakmanschap en betrouwbaarheid
  • Vrij en ondernemend

Binnen het programma Waardigheid en trots gaat Archipel aan de slag met vier verbeterprojecten.

Archipel vindt dat de CQ-meting niet aansluit bij de dagelijkse ervaring van zorg en wil via huiskamergesprekken en ZorgkaartNederland actuele ervaringen ophalen.

bekijk dit plan

Archipel wil dat cliënten zelf de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven en dus ook over de ondersteuning die zij nodig hebben.

bekijk dit plan

Bij Archipel is specialistische kennis die sommige cliënten nodig hebben voorhanden in de vorm van een ambulant verpleegkundig team en functieprogramma’s.

bekijk dit plan

Archipel legt de kennis over specialistische doelgroepen vast in zorgprogramma’s. De focus van de programma’s ligt op actuele kennis en kwaliteit van leven.

bekijk dit plan

Artikelen over Archipel: