Ananz wonen welzijn zorg

Opbrengsten verbetertraject Ruimte voor verpleeghuizen – Ananz
Ananz heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond. Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Ananz.