Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Deelnemers

Er doen ruim 170 zorginstellingen met meer dan 800 locaties mee aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen, onderdeel van Waardigheid en trots. De deelnemers werken in themagroepen aan hun verbeterplannen. Alle deelnemers die van start gegaan zijn, kunt u hieronder per thema terugvinden en hun plannen en vorderingen bekijken op de deelnemerspagina’s.

Als deelnemer communiceren over Waardigheid en trots? U vindt diverse middelen die u kunt inzetten voor een doeltreffend resultaat in het Communicatieoverzicht Waardigheid en trots. Deelnemende organisaties en leden van de Taskforce kunnen de huisstijlmiddelen van Waardigheid en trots gebruiken in communicatie-uitingen over activiteiten in het kader van Waardigheid en trots.

Ondersteuningsprogrammma kwaliteitsverbetering verpleeghuizen

Een ander onderdeel van Waardigheid en trots betreft het ondersteuningsprogramma ‘Kwaliteitsverbetering verpleeghuizen’, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van zorg in (locaties van) verpleeghuizen waar sprake is van urgente kwaliteitsproblemen zoals vastgesteld door IGZ, de Wlz-uitvoerder en/of de bestuurder zelf. Hiervoor kunnen zorgaanbieders zich nog aanmelden.

Kaart filteren

Naam

Thema

Zorgaanbod

Omvang organisatie


Deskundigheid professionals

Technologie

Medezeggenschap

Persoonsgerichte zorg

Veiligheid

Personeelssamenstelling

Gebruik van hulpbronnen

Gebruik van informatie

Intimiteit en seksualiteit

Arbeidsmarkt

Cliënt centraal

Mantelzorg, cliënt, professional

Indicatiestelling

Vrijheid en veiligheid - BOPZ

Voedselveiligheid - HACCP

Persoonsvolgende bekostiging

Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen

Domeinoverstijgende bekostiging - dorpsbudget - community care

Kwaliteit meten en verantwoorden

Divers: Leiderschap - governance

Zorgplannen