Vilans

Sessies

1.12 Samen sterker: informele zorg voor het welbevinden van bewoners (VOL)

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

1.14 In gesprek over het levenseinde (VOL)

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

1.20 Van gesloten afdeling naar 'leven in vrijheid' (VOL)

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

2.13 Binden en boeien van vrijwilligers (VOL)

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

2.14 Aandacht voor welbevinden met Omaha System

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

2.16 Hoe stimuleer je gedragsverandering in het hygiënisch werken binnen teams?

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

2.2 TALKSHOW - Persoonlijke gesprekken over palliatieve zorg

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

2.21 Onder toezicht gestaan, hoe gaat het nu?

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

2.22 Snapsessie regeldruk: snappen en verbeteren van regels en processen (VOL)

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

2.23 Schrappen én snappen: werken aan minder regeldruk in het verpleeghuis

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

2.7 Een lerende organisatie: hoe ziet dat eruit in de praktijk? (VOL)

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

3.13 Nooit te oud voor seksualiteit & intimiteit (VOL)

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

3.15 Kennis delen: de kunst van het verleiden (VOL)

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

3.2 TALKSHOW - Persoonlijke gesprekken over dementie (VOL)

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

3.21 De herziene Zorgstandaard Dementie. Wat kun je daarmee? (VOL)

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder

3.4 Kwaliteitsdashboard: wat heb je eraan?

Lees meer over de talkshow ‘Persoonlijke gesprekken over dementie’.

lees verder