Leren, verbeteren en innoveren

Sessies

1.11 Waardigheid en trots op locatie: hulp bij implementatie Kwaliteitskader Verpleeghuis

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

1.15 Inspiratiesessie lerende netwerken (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

1.16 Ouderen met psychiatrische problematiek: samenwerken met de GGZ

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

1.17 Persoonsvolgende bekostiging: ervaringen en dilemma's (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

1.19 Methodisch werken: meer dan alleen de cirkel rond maken (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

1.2 KEYNOTE - De kunst van waarnemen: anders kijken, anders doen (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

1.23 In gesprek: tevredenheid over leven en zorg in het verpleeghuis (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

1.3 KEYNOTE - Warme technologie voor mensen met dementie (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

1.5 Vlog Starterskit: storytelling en video in de ouderenzorg (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

1.6 Programma Thuis in het Verpleeghuis: een tussenstand (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

1.8 Moet het ook anders? Samenwerken voor de beste zorg in krimpregio's

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

2.11 Waardigheid en trots op locatie: hulp bij implementatie Kwaliteitskader Verpleeghuis

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

2.12 Paneldiscussie: Leiderschap in het verpleeghuis

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

2.15 Op de koffie bij het zorgkantoor (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

2.18 Slimmer werken: hulp van ondersteunende diensten en managementteam (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

2.19 'Kijk eens door de ogen van een ander' (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

2.20 Leren onderzoeken met de Topcare Scholing

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

2.21 Onder toezicht gestaan, hoe gaat het nu?

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

2.4 Actuele beleidsontwikkelingen in de verpleeghuiszorg (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

2.5 Grip op probleemgedrag bij dementie

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

2.7 Een lerende organisatie: hoe ziet dat eruit in de praktijk? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

3.12 Zorgtechnologie: samen komen we verder in de regio (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

3.15 Kennis delen: de kunst van het verleiden (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

3.19 Innovatie in eten en maaltijdbeleving (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

3.20 Van tellen, naar vertellen, naar… doorvertellen (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

3.21 De herziene Zorgstandaard Dementie. Wat kun je daarmee? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

3.22 Wat maakt een kwaliteitsplan tot een goed plan? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

3.4 Kwaliteitsdashboard: wat heb je eraan?

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

3.5 Ruim baan voor slimme technologie (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

3.6 Als het bewustzijn niet terugkeert…wat dan? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder

3.9 (Mee)bewegen voor de bewoner en verzorgende (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Op de koffie bij het zorgkantoor’.

lees verder