Beleid

Sessies

1.11 Waardigheid en trots op locatie: hulp bij implementatie Kwaliteitskader Verpleeghuis

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

1.13 De stem van de cliënt: over medezeggenschap en inspraak (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

1.15 Inspiratiesessie lerende netwerken (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

1.21 Kijken door de bril van de Inspectie (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

1.6 Programma Thuis in het Verpleeghuis: een tussenstand (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

1.8 Moet het ook anders? Samenwerken voor de beste zorg in krimpregio's

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

2.11 Waardigheid en trots op locatie: hulp bij implementatie Kwaliteitskader Verpleeghuis

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

2.13 Binden en boeien van vrijwilligers (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

2.15 Op de koffie bij het zorgkantoor (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

2.18 Slimmer werken: hulp van ondersteunende diensten en managementteam (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

2.20 Leren onderzoeken met de Topcare Scholing

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

2.21 Onder toezicht gestaan, hoe gaat het nu?

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

2.22 Snapsessie regeldruk: snappen en verbeteren van regels en processen (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

2.23 Schrappen én snappen: werken aan minder regeldruk in het verpleeghuis

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

2.4 Actuele beleidsontwikkelingen in de verpleeghuiszorg (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

2.6 Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

2.7 Een lerende organisatie: hoe ziet dat eruit in de praktijk? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

3.15 Kennis delen: de kunst van het verleiden (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

3.22 Wat maakt een kwaliteitsplan tot een goed plan? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

3.23 Aan de slag met narratieve informatie voor kwaliteitsverbetering (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

3.3 KEYNOTE - De IGJ over sector-breed toezicht in de verpleeghuiszorg

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

3.6 Als het bewustzijn niet terugkeert…wat dan? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

3.8 Mensen met een psychische stoornis in de ouderenzorg (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder

3.9 (Mee)bewegen voor de bewoner en verzorgende (VOL)

Lees meer over de sessie ‘Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit’

lees verder