3.6 Als het bewustzijn niet terugkeert…wat dan? (VOL)

Ronde 3

Sessie verzorgd door: UKON
Spreker(s): Jan Lavrijsen
Themalijn(en): Leren, verbeteren en innoveren
Thema('s): Beleid
Doelgroep(en): Management & beleid, Onderzoekers, Zorgmedewerkers


LET OP: deze sessie zit vol. Aanmelden voor de sessie is niet meer mogelijk.

Als jonge mensen na ernstig hersenletsel het coma overleven zonder dat het bewustzijn terugkeert, ontstaat een van de meest uitzichtloze situatie die we in de langetermijnzorg kennen. Dan dienen zich veel dilemma’s en vragen aan, zoals: Hoe verder? Wat is waardig leven? Wat is waardig sterven? Wie beslist? Op welk moment? Wat kunnen we doen voor wie? In deze interactieve presentatie wordt de werkelijkheid vanuit verpleeghuizen vanuit onderzoek, moreel beraad en filmfragmenten indringend in beeld gebracht. Daarbij worden deelnemers uitgedaagd om mee te denken over behandelscenario’s en oplossingen. Tot slot wordt een nieuw perspectief gepresenteerd voor passende zorg en samenwerking vanuit een expertisenetwerk, waarin praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar worden verbonden.

Spreker:

  • Dr. Jan C.M. Lavrijsen, senior onderzoeker specialisme ouderengeneeskunde bij onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip, UKON en Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc Nijmegen.

Inschrijven

‹ terug naar het overzicht