3.20 Van tellen, naar vertellen, naar… doorvertellen (VOL)

Ronde 3

Sessie verzorgd door: Efexis, Leyden Academy
Spreker(s): Friso Gosliga, Rhea Breedveld, Sanne Schweers
Themalijn(en): Leren, verbeteren en innoveren
Thema('s): Welzijn
Doelgroep(en): Management & beleid, Zorgmedewerkers


LET OP: deze sessie zit vol. Aanmelden voor de sessie is niet meer mogelijk.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg benadrukt het grote belang van het ervaren welbevinden van verpleeghuisbewoners, hun naasten en zorgmedewerkers. Het zegt iets over de kwaliteit van zorg. Die kwaliteit zit verborgen in de verhalen (narratieven) van deze mensen over hun ervaringen. Het kwaliteitskader stelt dat het belangrijk is om ervaringen mee te wegen, maar omschrijft niet hoe je dit kunt doen. In deze workshop staat een narratieve methodiek centraal die de ervaringen van verpleeghuisbewoners, belangrijke anderen en zorgmedewerkers als uitgangspunt neemt. Je gaat aan de slag met het delen en duiden van ervaringen. Hoe worden deze informatie betekenisvol voor persoonsgerichte zorg op microniveau? Hoe kun je die ervaringen gebruiken voor (interne en externe) verantwoording van kwaliteit van zorg op het macroniveau van teams en locaties?

Sprekers:

  • Sanne Schweers (onderzoeker en trainer bij Leyden Academy on Vitality and ageing).
  • Rhea Breedveld (adviseur en coach bij Leyden Academy on Vitality and ageing).
  • Friso Gosliga (adviseur en organisatiepsycholoog bij Efexis).

Inschrijven

‹ terug naar het overzicht