2.5 Grip op probleemgedrag bij dementie

Ronde 2

Sessie verzorgd door: Amsterdam UMC, Gerion, Omring, UNO-VUmc
Spreker(s): Martin Smalbrugge, Nicole de Boer
Themalijn(en): Leren, verbeteren en innoveren, Meer tijd en aandacht voor de bewoner
Thema('s): Dementie, Welzijn
Doelgroep(en): Management & beleid, Specialisten ouderenzorg, Zorgmedewerkers


Probleemgedrag – of onbegrepen gedrag – komt veel voor bij verpleeghuisbewoners met dementie. Roepen, onrustig zijn of geagiteerd reageren; het zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven én een verhoogde belasting van medewerkers. De werkmethode GRIP (een erkende interventie) geeft handvatten aan het multidisciplinaire team om de onderliggende oorzaken van het probleemgedrag te vinden en daarvoor met elkaar een oplossing te vinden. Daarbij vervult GRIP niet alleen voor artsen en psychologen een rol, maar juist ook voor verzorgenden en verpleegkundigen. GRIP verbetert de aanpak van probleemgedrag én kan ervoor zorgen dat het gebruik van psychofarmaca vermindert (middelen waarvan het effect beperkt is en waarbij vaak bijwerkingen optreden). Bovendien neemt de werktevredenheid onder zorgmedewerkers toe. Van ervaringsdeskundigen hoor je hoe GRIP hen heeft geholpen. Met die informatie kun je jouw manager overtuigen om met GRIP aan de slag te gaan in jullie organisatie!

Meer informatie

Sprekers:

  • Dr. Martin Smalbrugge (specialist ouderengeneeskunde, hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde GERION)
  • Nicole de Boer (kwaliteitsverpleegkundige Omring)

Inschrijven

‹ terug naar het overzicht