2.24 In gesprek: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2.0 (VOL)

Ronde 2

Sessie verzorgd door: Zorginstituut Nederland, ZorgThuisNL
Spreker(s): Gerrold Verhoeks, Hans Buijing
Themalijn(en): Meer tijd en aandacht voor de bewoner
Thema('s): Welzijn
Doelgroep(en): Zorgmedewerkers


LET OP: deze sessie zit vol. Aanmelden voor de sessie is niet meer mogelijk.

Kwaliteit is nooit ‘klaar’. Ook het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt reflectie en onderhoud. De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wil graag in een interactieve dialoogsessie met jou in gesprek over de verdere doorontwikkeling van het Kwaliteitskader. Een greep uit de vragen die aan de orde komen: Wat zijn jouw ervaringen met het huidige Kwaliteitskader? Welke knelpunten en verbetermogelijkheden zie jij? Welke belangrijke thema’s en vraagstukken die in de nabije toekomst gaan spelen krijgen nu nog onvoldoende aandacht? Is het wenselijk en mogelijk om het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging meer met elkaar te verbinden?

Sprekers:

Hans Buijing (bestuurder van ZorgThuisNL) en Gerrold Verhoeks (projectleider van Zorginstituut Nederland).

Inschrijven

‹ terug naar het overzicht