1.8 Moet het ook anders? Samenwerken voor de beste zorg in krimpregio’s

Ronde 1

Sessie verzorgd door: ZuidOostZorg
Spreker(s): Ineke Jonkheer, Rita de Jong
Themalijn(en): Leren, verbeteren en innoveren
Thema('s): Beleid, Welzijn
Doelgroep(en): Management & beleid, Specialisten ouderenzorg


Om medische zorg en behandeling voor (kwetsbare) ouderen ook over tien of twintig jaar beschikbaar te houden, is brede regionale samenwerking zonder schotten noodzakelijk. Zorginstellingen hoeven niet met elkaar te concurreren, zij moeten juist samenwerken om de zorg in de regio’s beschikbaar te houden. De inzet van de professionals (zorg en behandeling) gebeurd op basis van de zorgvraag van cliënt, waarbij taakherschikking mogelijkheden biedt voor duurzame inzet van medische zorg en behandeling door zorgteams samen met behandelaren, waaronder huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, geriater etc. In deze workshop wordt een voorbeeld gegeven hoe dit in Zuidoost Friesland via pilots vorm en inhoud wordt gegeven.

Meer informatie

Sprekers:

  • Rita de Jong, beleidsadviseur ZuidOostZorg
  • Ineke Jonkheer, ketenregisseur kliniek van Nij SMellinghe

Inschrijven

‹ terug naar het overzicht