1.23 In gesprek: tevredenheid over leven en zorg in het verpleeghuis (VOL)

Ronde 1

Sessie verzorgd door: Andersson Elffers Felix (AEF)
Spreker(s): Ingrid Oomes, Sjors de Ruiter
Themalijn(en): Leren, verbeteren en innoveren
Thema('s): Welzijn
Doelgroep(en): Cliëntenraden, Management & beleid


LET OP: deze sessie zit vol. Aanmelden voor de sessie is niet meer mogelijk.

Naar aanleiding van een verkennend casusonderzoek onder familie, oud-bewoners en zorgprofessionals over de beleving van leven en zorg gaan de onderzoekers van onderzoeks- en adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) in gesprek met de workshopdeelnemers over de conclusies van het onderzoek en vervolgvragen. Er is tot nu toe geen passend instrument om de tevredenheid van bewoners gedurende de tijd dat ze in een verpleeghuis wonen te monitoren. De bestaande manier van werken (zoals met het zorgleefplan) levert geen continu zicht op de tevredenheid. Het goede gesprek kan een oplossing bieden. Maar het gesprek over de beleving van zorg complex kan zijn. Concrete thema’s die aan de orde komen: Hoe kunnen we meer ruimte creëren voor het goede gesprek? Hoe zorgen verpleeghuizen ervoor dat professionals het goede gesprek kunnen voeren? Hoe kunnen verpleeghuizen ‘het systeem’ positioneren als (meer) ondersteunend aan de zorg? Hoe kunnen we meer leren van elkaar?

Sprekers:

  • Sjors de Ruiter is onderzoeker bij Andersson Elffers Felix (AEF).
  • Ingrid Oomes is adviseur bij Andersson Elffers Felix (AEF).

Inschrijven

‹ terug naar het overzicht