1.20 Van gesloten afdeling naar ‘leven in vrijheid’ (VOL)

Ronde 1

Sessie verzorgd door: Vilans
Spreker(s): Johan van der Leeuw
Themalijn(en): Meer tijd en aandacht voor de bewoner
Thema('s): Veiligheid & hygiëne
Doelgroep(en): Management & beleid, Zorgmedewerkers


LET OP: deze sessie zit vol. Aanmelden voor de sessie is niet meer mogelijk.

Is er nog toekomst voor de gesloten PG-afdeling? Irme de Bonth van Vilans concludeert in haar blog: ‘Groepsgerichte keuzes zijn niet meer van deze tijd, de focus is op het individu. Voor groepsgerichte keuzes, zoals gesloten afdeling, is er geen toekomst’. Technologie, zoals leefcirkels, kan ondersteunend zijn voor een alternatief, mits er een visie onder ligt. In de praktijk blijkt dat het plaatsen van leefcirkeltechnologie (dwaalpreventie voor bepaalde cliënten) op de deuren van de gesloten afdeling vaak niet werkt en ook problemen kan opleveren met de Wet zorg en dwang (Wzd). In deze sessie wordt besproken hoe het dan wel kan, waarbij ook wordt ingegaan op verdergaande praktijkvoorbeelden met ‘erken de cliënt’: bewoners mogen ook in de nacht naar beneden in het restaurant. Dit kan met juiste inzet van technologie. Ook wordt ingegaan op Leefcirkels XL: overdag naar buiten toe.

Sprekers:

  • Johan van der Leeuw, expert domotica en zorg op afstand op Zorg voor Beter, Vilans

Meer weten:

  • Lees ook: www.vilans.nl/artikelen/is-er-nog-toekomst-voor-gesloten-afdelingen

Inschrijven

‹ terug naar het overzicht