1.17 Persoonsvolgende bekostiging: ervaringen en dilemma’s (VOL)

Ronde 1

Sessie verzorgd door: ZZG Zorggroep
Spreker(s): Nathalie Eikelenboom, Trudy Mimpen
Themalijn(en): Leren, verbeteren en innoveren
Thema('s): Welzijn
Doelgroep(en): Management & beleid, Zorgmedewerkers


LET OP: deze sessie zit vol. Aanmelden voor de sessie is niet meer mogelijk.
Persoonsvolgende bekostiging (PVB) geeft mensen die een zorgindicatie krijgen meer zeggenschap over de geleverde zorg en de diensten. Het geld volgt de keuze van de cliënt. In deze workshop staat, na een korte inleiding op het concept persoonsvolgende bekostiging en eigen regie, het gesprek centraal. Wat zijn kernbegrippen en dilemma’s in de eigen regie bij PVB? Hoe werkt dit in de praktijk? Wat beweegt je om te starten met PVB? En op welke cruciale punten zijn spelregels nodig? In kleine groepen bespreek je de dilemma’s die je tegenkomt en de keuzes die je kunt maken. Op deze manier ontdek je welke (im- of expliciete) spelregels je toepast, en wat daar de voor- en nadelen van zijn.

Sprekers:

  • Nathalie Eikelenboom, beleidsmedewerker bij ZZG Zorggroep
  • Trudy Mimpen, casemanager bij ZZG Zorggroep

Inschrijven

‹ terug naar het overzicht