1.16 Ouderen met psychiatrische problematiek: samenwerken met de GGZ

Ronde 1

Sessie verzorgd door: Atlant, Dimence, Trimbos Instituut
Spreker(s): Annie Verduyckt, Bernadette Willemse, Ester Willemse
Themalijn(en): Leren, verbeteren en innoveren
Thema('s): Welzijn
Doelgroep(en): Management & beleid


Steeds vaker krijgen verpleeghuizen en woonzorgcentra te maken met ouderen met psychiatrische problematiek. Samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg ligt dan voor de hand om deze doelgroep de beste zorg te bieden. Maar hoe organiseer dat en hoe zorg je dat de kennis en expertise van beide werkvelden optimaal benut worden? Op welke manieren kun je samenwerken? Wat zijn succesvolle voorbeelden en wat draagt hier nu juist aan bij en wat niet? Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie gaat hierover in gesprek met de deelnemers. Inzichten, tips en ervaringen staan centraal in deze workshop, om zo samen tot een ideale regionale samenwerking en aanbod voor deze ouderen te komen.

Sprekers:

  • Bernadette Willemse, programmahoofd Ouderen – Ouderen Trimbos Instituut
  • Annie Verduyckt, Manager Bedrijfsvoering Ouderen ggz bij Dimence
  • Ester Willemse projectleider expertisecentra bij Atlant

Inschrijven

‹ terug naar het overzicht