1.13 De stem van de cliënt: over medezeggenschap en inspraak (VOL)

Ronde 1

Sessie verzorgd door: LOC, NCZ
Spreker(s): Joep Bartholomeus, Marika Biacsics
Themalijn(en): Meer tijd en aandacht voor de bewoner
Thema('s): Beleid
Doelgroep(en): Cliëntenraden, Management & beleid


LET OP: deze sessie zit vol. Aanmelden voor de sessie is niet meer mogelijk.
In de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) krijgen verpleeghuizen de plicht om twee maal per jaar individuele inspraak te verlenen aan cliënten. Als het goed is, gebeurt dat al. Maar hoe geef je handen en voeten aan deze wettelijke plicht? En vooral: welke kansen biedt dit om samen te werken met de cliëntenraad? Een cliëntenraad die representatief is voor- en contact heeft met- zijn achterban, is van groot belang. De cliëntenraad heeft de plicht te weten wat er bij de achterban leeft en heeft de plicht die te informeren over wat er bij de organisatie speelt. De cliëntenraad moet gefaciliteerd en ondersteund worden door de organisatie. Een uitgelezen kans om medezeggenschap en inspraak samen vorm te geven! In deze workshop gaat het over doel en essentie van cliënten-medezeggenschap en vormen van inspraak door cliënten. Maar ook over de toekomst van de cliënten-medezeggenschap en mogelijke oplossingen en vormen voor samenwerken bij medezeggenschap en inspraak.

Sprekers:

  • Marika Biacsics, bestuurder Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ)
  • Joep Bartholomeus, bestuurder LOC Waardevolle zorg

Inschrijven

‹ terug naar het overzicht