Workshops

Op 2 juli worden 75 workshops aangeboden in drie workshoprondes. Elke workshopronde gaat over een ander thema binnen het plan ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’.

Workshopronde 1: Meer tijd en aandacht voor de bewoner: in deze ronde gaan de meeste workshops over persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn en veiligheid.

Workshopronde 2: Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners: in deze ronde gaan de meeste workshops over het versterken van de regionale arbeidsmarkt, het terugbrengen van administratieve lasten en duidelijkheid over de bekostiging.

Workshopronde 3: Leren, verbeteren en innoveren: in deze ronde gaan de meeste workshops over continu werken aan kwaliteit van zorg en ondersteuning, rofessionaliteit van zorgverleners en inzet van technologie.

Noteer voor uzelf uw workshopkeuze en vul deze straks in op het online registratieformulier. Heeft u vragen of ondersteuning nodig bij het samenstellen van een optimaal programma? Neem contact met ons op per telefoon: 030 – 789 2510 of via e-mail: info@waardigheidentrots.nl.

Ronde 1

11.15 – 12.15 uur
Meer tijd en aandacht voor cliënt