Management & beleid

Sessies

1.11 Waardigheid en trots op locatie: hulp bij implementatie Kwaliteitskader Verpleeghuis

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.12 Samen sterker: informele zorg voor het welbevinden van bewoners (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.13 De stem van de cliënt: over medezeggenschap en inspraak (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.15 Inspiratiesessie lerende netwerken (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.16 Ouderen met psychiatrische problematiek: samenwerken met de GGZ

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.17 Persoonsvolgende bekostiging: ervaringen en dilemma's (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.18 Namaste Familieprogramma: aan de slag met persoonsgericht werken (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.20 Van gesloten afdeling naar 'leven in vrijheid' (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.21 Kijken door de bril van de Inspectie (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.23 In gesprek: tevredenheid over leven en zorg in het verpleeghuis (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.24 Duurzame inzetbaarheid: 'Het zal mij een zorg zijn' (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.25 Stadszicht 010: uitstroom tegengaan door inzet van werkcoaches

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.4 Palliatieve zorg in het verpleeghuis (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.6 Programma Thuis in het Verpleeghuis: een tussenstand (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.7 Iedere dag een beetje beter: zorgmedewerkers en studenten leren samen

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.8 Moet het ook anders? Samenwerken voor de beste zorg in krimpregio's

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

1.9 Waardigheid en trots in de regio: regionale samenwerking in West-Brabant in de praktijk (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.11 Waardigheid en trots op locatie: hulp bij implementatie Kwaliteitskader Verpleeghuis

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.12 Paneldiscussie: Leiderschap in het verpleeghuis

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.13 Binden en boeien van vrijwilligers (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.16 Hoe stimuleer je gedragsverandering in het hygiënisch werken binnen teams?

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.17 Verantwoorde personeelssamenstelling ontwikkelen en implementeren (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.18 Slimmer werken: hulp van ondersteunende diensten en managementteam (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.20 Leren onderzoeken met de Topcare Scholing

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.21 Onder toezicht gestaan, hoe gaat het nu?

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.22 Snapsessie regeldruk: snappen en verbeteren van regels en processen (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.23 Schrappen én snappen: werken aan minder regeldruk in het verpleeghuis

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.4 Actuele beleidsontwikkelingen in de verpleeghuiszorg (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.5 Grip op probleemgedrag bij dementie

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.6 Kleinschalige zorg en wonen: ondernemerschap en borgen van kwaliteit (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.7 Een lerende organisatie: hoe ziet dat eruit in de praktijk? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

2.8 Digitale vaardigheden, het meest onderschatte probleem bij implementatie van zorgtechnologie? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.10 IK ZORG … en hoe nu verder? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.11 Zo werkt het: hospice in het verpleeghuis (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.12 Zorgtechnologie: samen komen we verder in de regio (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.13 Nooit te oud voor seksualiteit & intimiteit (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.14 Krapte en kansen op de arbeidsmarkt (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.15 Kennis delen: de kunst van het verleiden (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.16 Problemen en zorgbehoeften bij mensen met het syndroom van Korsakov (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.17 Verantwoorde personeelssamenstelling ontwikkelen en implementeren (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.19 Innovatie in eten en maaltijdbeleving (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.20 Van tellen, naar vertellen, naar… doorvertellen (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.22 Wat maakt een kwaliteitsplan tot een goed plan? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.23 Aan de slag met narratieve informatie voor kwaliteitsverbetering (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.24 ‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.4 Kwaliteitsdashboard: wat heb je eraan?

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.5 Ruim baan voor slimme technologie (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.6 Als het bewustzijn niet terugkeert…wat dan? (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.8 Mensen met een psychische stoornis in de ouderenzorg (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder

3.9 (Mee)bewegen voor de bewoner en verzorgende (VOL)

Lees meer over de sessie ‘‘Maak jij het verschil?’ Eén-op-één tijd met bewoners’

lees verder