2.9 Zo doen we dat! Modellen voor samenwerking cliëntenraad en zorgaanbieder (GGZ)

Ronde 2
Tijd: 14.30 – 15.15 uur
Spreker(s): Liesbeth Honig
Sector(en): GGZ
Doelgroep(en): Leden cliëntenraden, Management, bestuur en beleid, Ondersteuners, Voorzitters


De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt op 1 juli 2020 in werking. Zorgorganisaties hebben na die datum nog een half jaar tijd om de medezeggenschapsregelingen aan de nieuwe Wmcz aan te passen. LOC heeft overleg met de brancheorganisaties over vier modellen:

  • Medezeggenschapsregeling (het huidige instellingsbesluit);
  • Facilitering van de cliëntenraden / medezeggenschap;
  • Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraden – zorgaanbieder
  • Huishoudelijk reglement (centrale) cliëntenraad Tijdens deze workshop worden de modellen toegelicht. En krijg je informatie hoe de cliëntenraad met de zorgaanbieder kan komen tot een juiste invulling van deze modellen.

Spreker

  • Liesbeth Honig, adviseur en expert medezeggenschap bij LOC Waardevolle zorg

Aanmelden

‹ terug naar het overzicht