2.19 Wet verplichte GGZ en rol cliëntenraad

Ronde 2
Tijd: 14.30 – 15.15 uur
Spreker(s): Rutger Colin Kips
Sector(en): GGZ
Doelgroep(en): Leden cliëntenraden, Management, bestuur en beleid, Ondersteuners, Voorzitters


De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zal naar verwachting vanaf 1 januari 2020 gaan gelden. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks dan ook buiten een GGZ-instelling verleend kan worden. In deze workshop krijg je uitleg over de Wvggz en de rol van de cliëntenraad binnen deze nieuwe wet.

Spreker

  • Rutger Colin Kips, ervaringsdeskundige

Aanmelden

‹ terug naar het overzicht