2.13 Nut en noodzaak medezeggenschap vanuit het bestuur van een zorgorganisatie

Ronde 2
Tijd: 14.30 – 15.15 uur
Spreker(s): Arjan Theil, Marthijn Laterveer
Sector(en): GGZ
Doelgroep(en): Leden cliëntenraden, Management, bestuur en beleid, Ondersteuners, Voorzitters


Waarom organiseren we medezeggenschap? Wat is het doel hiervan en welke meerwaarde heeft het? En hoe doe je het in de praktijk? LOC gaat in gesprek met het bestuur van een GGZ-instelling. Zij vertellen over hun praktijk en hoe medezeggenschap bijdraagt aan waardevolle zorg. Zij delen hun successen en dilemma’s.

Sprekers

  • Marthijn Laterveer, coördinator bij LOC Waardevolle zorg
  • Arjan Theil, bestuurder van GGZ Centraal

Aanmelden

‹ terug naar het overzicht