1.5 Meer invloed op het kwaliteitsplan door de Wmcz

Ronde 1
Tijd: 11.15 – 12.00 uur
Spreker(s): Thom van Woerkom
Sector(en): Verpleeghuiszorg
Doelgroep(en): Leden cliëntenraden, Management, bestuur en beleid, Ondersteuners, Voorzitters


In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat beschreven wat goede zorg is. Verpleeghuizen moeten voldoen aan de eisen die het kader stelt. Jaarlijks schrijven zij in hun kwaliteitsplan op hoe ze dat willen gaan doen. In dit kwaliteitsplan staan veel onderwerpen die het dagelijks leven van bewoners direct raken, zoals de activiteiten en zinvolle daginvulling voor de bewoners. De cliëntenraad is een belangrijke partner bij het opstellen van dit kwaliteitsplan. In deze workshop leer je hoe je die rol kunt invullen en hoe de Wmcz 2018 de invloed van de cliëntenraad vergroot via het instemmingsrecht.

Spreker

  • Thom van Woerkom, belangenbehartiger LOC Waardevolle zorg

Aanmelden

‹ terug naar het overzicht