1.18 Intimiteit en seksualiteit: hoe zet je het op de agenda?

Ronde 1
Tijd: 11.15 – 12.00 uur
Spreker(s): Noëlle Sant
Sector(en): GGZ, Thuiszorg, Verpleeghuiszorg
Doelgroep(en): Leden cliëntenraden, Management, bestuur en beleid, Ondersteuners, Voorzitters


Intimiteit en seksualiteit zijn universele menselijke behoeften, die niet stoppen als iemand een verpleeghuis komt wonen. Rutgers en Vilans werken met steun van ZonMW aan het verbeteren van de aandacht voor intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. Het is belangrijk om structureel aandacht te besteden aan deze zaken, al was het maar omdat het voor sommige organisaties en medewerkers ongemakkelijk voelt. Met het risico dat er wordt voorbij gegaan aan behoeften die levenslang meegaan. Hoe kun je als cliëntenraad aandacht vragen voor dit onderwerp? Want ook zo draag je bij aan betere persoonsgerichte zorg. Er zijn al cliëntenraden die intimiteit en seksualiteit op de agenda hebben weten te zetten, we bespreken hoe dat in zijn werk is gegaan.

Sprekers

  • Noëlle Sant, kennismanger bij Vilans

Aanmelden

‹ terug naar het overzicht