2.9 Radicale vernieuwing: terug naar de menselijke maat

Ronde 2 (13.15 – 14.15 uur) | Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

Veel bewoners, naasten en zorgverleners ervaren bureaucratie in de zorg. Begin 2017 is op initiatief van LOC de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ gestart. Inmiddels doen er meer dan vijftig zorgorganisaties mee, verspreid over het land. Het gezamenlijke doel is de zorg menselijker te maken. Dit doen we door consequent te organiseren vanuit wat van waarde is in de relatie tussen bewoners, naasten en medewerkers. De cliëntenraad vervult hierbij een belangrijke rol. We zijn nu bijna twee jaar onderweg en delen onze ervaringen en lessen voor cliëntenraden met u.

Spreker: Marie-Antoinette Bäckes, coördinator ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ en lid deelnemende cliëntenraad

Inschrijven

‹ Terug naar het overzicht

Let op!

Het Landelijk congres Cliëntenraden: LEF op locatie
op 10 december start eerder!

Ontvangst om 09.00 uur i.p.v. 10.00 uur. Om 09.30 uur start het plenair programma met minister Hugo de Jonge!