1.12 Zelf doen voelt beter

Ronde 1 (11.00 – 12.00 uur) | NCZ, Stichting Maak de Burger Meester

Meer leefplezier via het gedachtegoed van reablement. Reablement gaat uit van het principe ‘mensen helpen zichzelf te helpen’. Dit vergroot het levens plezier, vermindert de behoefte aan zorg en kost (dus) minder. De Stichting ‘Maak de Burger Meester’ past de Deense reablementwerkwijze toe binnen de Nederlandse situatie, samen met professionals, gemeenten, zorg instellingen, kennisinstituten en burgerinitiatieven. Mogelijk heden volop: in sociale wijkteams, gezondheidscentra, revalidatie-instellingen, bij de thuiszorg en bij verpleeghuiszorg thuis. En ook in verpleeg huizen past dit gedachtengoed. Laat u inspireren tijdens deze workshop!

Spreker: Kirsten Tinneveld Madsen, Oprichter Stichting Maak de Burger Meester in samenwerking met NCZ

Inschrijven

‹ Terug naar het overzicht

Let op!

Het Landelijk congres Cliëntenraden: LEF op locatie
op 10 december start eerder!

Ontvangst om 09.00 uur i.p.v. 10.00 uur. Om 09.30 uur start het plenair programma met minister Hugo de Jonge!