Resultaten voor de tag: zorginkoop

Afbeelding bij 'Continuïteitsregeling zorgkantoren: vangnet voor verpleeghuizen'

Continuïteitsregeling zorgkantoren: vangnet voor verpleeghuizen

27 juli 2020 - De zorgkantoren, NZa en VWS hebben een continuïteitsregeling ingesteld die verpleeghuizen voorziet in compensatie van de omzetderving door het coronavirus.

Afbeelding bij 'Maatregel compensatie omzetderving WLz verlengd'

Maatregel compensatie omzetderving WLz verlengd

16 juni 2020 - De eerdere maatregel om zorgaanbieders te compenseren voor de inkomsten die zij mislopen vanwege de corona is verlengd tot 1 september.

Afbeelding bij 'NZa publiceert coronabeleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten'

NZa publiceert coronabeleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten

19 mei 2020 - Met de speciale coronabeleidsregel van de NZa kunnen zorgkantoren en zorgaanbieders afspraken maken over compensatie voor omzetverlies en extra kosten.

Afbeelding bij 'NZa: beleidsregel SARS-CoV-2 in mei verwacht'

NZa: beleidsregel SARS-CoV-2 in mei verwacht

17 april 2020 - De NZa heeft opdracht gekregen om financiële ondersteuningsmaatregelen voor zorgaanbieders uit te werken in een aparte beleidsregel.

Afbeelding bij 'Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan'

Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan

29 november 2019 - Binnen de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is afgesproken dat cliëntenraden instemmingsrecht krijgen op de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen.