Resultaten voor de tag: goed bestuur

Afbeelding bij 'Zorgondernemers en hun bank over menswaardig oud worden'

Zorgondernemers en hun bank over menswaardig oud worden

21 maart 2016 - Van Hollant Craenenbroeck is een particuliere zorgvilla met appartementen voor bewoners die een ondernemend leven hebben gehad en gewend zijn zelf beslissingen te nemen.

Afbeelding bij 'Zorgplein Maaswaarden: in een lerende organisatie houdt iedereen elkaar scherp'

Zorgplein Maaswaarden: in een lerende organisatie houdt iedereen elkaar scherp

9 maart 2016 - In het verbetertraject dat Zorgplein Maaswaarden in gang heeft gezet na een periode van verscherpt toezicht door de IGZ, staat het zien van de cliënt in zijn omgeving centraal. Dit sluit aan bij de doelstelling van het programma Waardigheid en trots.

Afbeelding bij 'Heldere organisatiedoelen essentieel bij zelfsturing'

Heldere organisatiedoelen essentieel bij zelfsturing

25 februari 2016 - De keuze voor zelfsturing vergt strategische helderheid, aldus RUG-professor Janka Stoker (leadership & organizational change).

Afbeelding bij 'Voor persoonlijke betrokkenheid zijn geen afvinklijstjes nodig'

Voor persoonlijke betrokkenheid zijn geen afvinklijstjes nodig

8 februari 2016 - Verslag van de bestuurdersbijeenkomst 'Governance in de zorg – regie en samenspel', georganiseerd door In voor zorg! op 27 januari 2016.

Afbeelding bij 'Innovatie in governance langdurige zorg'

Innovatie in governance langdurige zorg

19 januari 2016 - Hoe organiseer je governance in een gedecentraliseerd stelsel in transitie, waarbinnen participatie nagestreefd wordt die ook nog domeinoverstijgend is en veel stakeholders betreft?

1 5 6 7