Resultaten voor de tag: goed bestuur

Afbeelding bij '7 principes voor goed bestuur en toezicht in de Governancecode Zorg 2017'

7 principes voor goed bestuur en toezicht in de Governancecode Zorg 2017

20 december 2016 - Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is vanaf 1 januari 2017 van kracht.

Afbeelding bij 'Jaap Sijmons (Nysingh) over beleidskader governance en ondertoezichtstelling bes..'

Jaap Sijmons (Nysingh) over beleidskader governance en ondertoezichtstelling bestuur

15 april 2016 - Sijmons over ondertoezichtstelling: ‘We zien nog slechts de omtrekken, maar nu al is duidelijk dat er een stevige verandering op til is.’

Afbeelding bij 'Zorgplein Maaswaarden: in een lerende organisatie houdt iedereen elkaar scherp'

Zorgplein Maaswaarden: in een lerende organisatie houdt iedereen elkaar scherp

9 maart 2016 - In het verbetertraject dat Zorgplein Maaswaarden in gang heeft gezet na een periode van verscherpt toezicht door de IGZ, staat het zien van de cliënt in zijn omgeving centraal. Dit sluit aan bij de doelstelling van het programma Waardigheid en trots.

1 3 4 5