Resultaten voor de tag: bekostiging SO buiten verpleeghuis

Afbeelding bij 'SCP-rapport: Particuliere woonzorg vergroot keuzemogelijkheden ouderen'

SCP-rapport: Particuliere woonzorg vergroot keuzemogelijkheden ouderen

29 juli 2019 - De woonzorgconcepten van de particuliere sector kunnen de reguliere woonzorg aanzetten tot innovatie. Maar voor complexe zorgvragen hebben particuliere woonzorgaanbieders vaak niet voldoende deskundigheid en mogelijkheden in huis. Zo blijkt uit een verkennend SCP-onderzoek.

Afbeelding bij 'Bennink: ‘Maak deskundigheid SO beschikbaar voor thuiswonende ouderen̵..'

Bennink: ‘Maak deskundigheid SO beschikbaar voor thuiswonende ouderen’

27 september 2018 - Specialist ouderengeneeskunde (SO) Lisa Bennink pleit voor een eerstelijnsvoorziening met SO. Een SO kijkt met andere zorgverleners naar de hele mens en zijn situatie. ‘Ik hoop met mijn rapport een bijdrage te leveren aan het versnellen van zo’n voorziening.'

Afbeelding bij 'Integrale zorg in eerste lijn voor kwetsbare ouderen: kans voor verpleeghuis?'

Integrale zorg in eerste lijn voor kwetsbare ouderen: kans voor verpleeghuis?

17 juli 2018 - De workshop Integrale zorg in de eerste lijn voor kwetsbare ouderen: kans voor het verpleeghuis? van het congres Thuis in het verpleeghuis ging over de samenwerking van SO en de eerste lijn.

Afbeelding bij 'Samen de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren'

Samen de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren

12 juni 2018 - Een bestuurlijke coalitie van zorgaanbieders, gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor moet de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen versterken. Het programma Samen voor kwetsbare ouderen 010 is erop gericht de overdrachtsmomenten in die keten vloeiender te laten verlopen.

Afbeelding bij 'Beslisboom inzet SO op verzoek huisarts in de praktijk'

Beslisboom inzet SO op verzoek huisarts in de praktijk

3 april 2018 - De 'Beslisboom inzet SO op verzoek huisarts in de praktijk' bevat het proces vanaf het verzoek van de huisarts tot aan het declareren van de geleverde geneeskundige zorg.