Bijeenkomsten

Agenda

11 oktober 2018

Kennisdeling in zorgorganisaties

Hoe kun je beschikbare kennis nog beter inzichtelijk, vindbaar en toepasbaar maken voor medewerkers? Hoe betrek je medewerkers bij het ontwikkelen en delen van kennis, zodat zij cliënten en bewoners de beste zorg kunnen geven? In deze bijeenkomst komt het thema kennisdeling vanuit diverse invalshoeken aan de orde.

Verslagen

26 juli 2018

Regionale (arbeidsmarkt)aanpak Midden-Brabant en Nijmegen

In de regio's Midden-Brabant en Nijmegen werken zorgaanbieders verpleeghuiszorg, regionale opleidingsinstituten, regionale werkgeversorganisatie en zorgkantoor sámen aan de implementatie van het kwaliteitskader en aan het strategisch personeelsbeleid.