Bijeenkomsten

Agenda

24 januari 2019

Voorlichtingsbijeenkomst deelname Waardigheid en trots op locatie (24-01)

Heeft u interesse om deel te nemen aan Waardigheid en trots op locatie, maar wilt u eerst meer informatie of heeft u vragen? Kom dan naar één van onze voorlichtingsbijeenkomsten.

Verslagen

13 december 2018

Workshop verkent de ruimte voor samenspel tussen cliëntenraden en raden van toezicht

Hoe verhouden de cliëntenraad en de raad van toezicht zich tot elkaar? Deze vraag stond centraal in de workshop verzorgd door advocaat medezeggenschapsrecht Arthur Hol tijdens het Congres Cliëntenraden 2018.